Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προϊόντων
 • Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Επαναδιαπραγμάτευση των εν ισχύ συμβολαίων κατά την ανανέωσή τους
 • Διαχείριση ζημιών όλων των κλάδων ασφάλισης

Αναλυτικά, στη Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων:

 • Διερευνούμε την ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά για την καλύτερη πρόταση προς όφελος του ασφαλιζόμενου
 • Αξιολογούμε τις ασφαλιστικές προσφορές
 • Τοποθετούμε τους ασφαλιστικούς κινδύνους πάντοτε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιζόμενου
 • Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια ισχύος τους
 • Αξιολογούμε τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια και επαναπροσδιορίζουμε τους όρους ασφάλισης σε περίπτωση που σημειωθεί μεταβολή του ασφαλιζόμενου κινδύνου
 • Διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των ασφαλιζομένων τις ζημιές όλων των κλάδων ασφάλισης με σκοπό την έκδοση της αιτούμενης αποζημίωσης
 • Επαναδιαπραγματευόμαστε τους όρους κάλυψης των εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά την ανανέωσή τους

Ποιοι είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι εταιρεία Συμβούλων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

sema logo

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

.

Επικοινωνία

 • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 46, 11635  Αθήνα
 • 216 0037841
 • info@drakouinsurance.com

Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων