Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στο Δυτικό κόσμο, λόγω της αυστηρής νομοθεσίας και της προστασίας που παρέχεται από τον νόμο στους παθόντες τρίτους.

Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης διατηρούν πρωταρχικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, μια σειρά αλλαγών έχει επέλθει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων μέσα από ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με εγχώριους αλλά και διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς, παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.


Ενδεικτικοί τύποι συμβολαίων

  • Γενικής Αστικής Ευθύνης – Εργοδοτικής Ευθύνης
  • Επαγγελματικής Ευθύνης
  • Περιβαλλοντικής Ευθύνης
  • Ευθύνης Προϊόντος
  • Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O)
  • Ευθύνης από Διαδικτυακούς Κινδύνους 

Ποιοι είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι εταιρεία Συμβούλων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

sema logo

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

.

Επικοινωνία

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 46, 11635  Αθήνα
  • 216 0037841
  • info@drakouinsurance.com

Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων