Ποιοι  είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων - Μεσιτών Ασφαλίσεων.
Το αντικείμενο δραστηριοποίησής μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων με σκοπό την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελατολογίου μας.
Προσφέρουμε στους ασφαλιζόμενούς μας καινοτόμα προϊόντα, χωρίς δέσμευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας.
Ως Μεσίτες Ασφαλίσεων λειτουργούμε αποκλειστικά για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου, χωρίς δέσμευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας.
Τα στελέχη μας διαθέτουν πολυετή διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση με αποτέλεσμα οι ασφαλιζόμενοί μας να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων.

Ποιοι είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι εταιρεία Συμβούλων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

sema logo

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

.

Επικοινωνία

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 46, 11635  Αθήνα
  • 216 0037841
  • info@drakouinsurance.com

Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων